Aktualności
19 września 2013

Regulamin II Edycja Liga Gokartowa Amatorów

§1

Termin, miejsce 23-24.10.2013; 20-21.11.2013; 11-12.12.2013; 15-16.01.2014; 19-20.02.2014

1. Zawody kartingowe „ Liga Gokartowa Amatorów” odbędą się na torze kartingowym KAMAT RACING Toruńska 101 ( Parking

pod Tesco ).

2. Zawody odbędą się w podanych wyżej terminach, o godzinie i zmianach w terminie organizator będzie informował

uczestników.

3. Organizatorem zawodów jest właściciel toru Racing KAMAT.

§2

Uczestnicy

1. Uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która zapisała się do ligi i spełniła wszystkie kwestie formalne

Osoby

niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie pod nadzorem prawnego opiekuna

i za jego pisemną zgodą.

2. Koszt uczestnictwa w pojedynczych zawodach to 40zł.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu toru.

4. W zawodach może wziąć udział dywizja A 40-stu zawodników, dywizja B open dla uczestników.

5. Osoby chętne do udziału w zawodach muszą najpóźniej dwa dni przed każdymi zawodami uregulować wpisowe.

6. Zawodnicy mają prawo do nieograniczonego treningu na naszym torze.

§3

Formuła zawodów

Podczas używania systemu doważenia przed każdymi zawodami jest przymusowe ważenie uczestników imprezy ( wagę

udostępnia organizator zawodów ).

1. Zawody składają się z minimum trzech startów eliminacyjnych ( każdy z zawodników ), półfinałów oraz finału.

2. Zawodnicy w drodze losowania zostaną podzieleni na maksymalnie 5 grup

w dywizji A, a dywizja B w zależności od ilości uczestników. Podczas zawodów każdy z zawodników stratuje według

wcześniej przygotowanej tabeli startowej.

W każdym wyścigu zdobywamy punkty:

I – 8pkt

II – 7pkt

III – 6pkt

IV – 5 pkt

V – 4 pkt

VI – 3 pkt

VII – 2 pkt

VIII – 1 pkt

Punkty w poszczególnych wyścigach otrzymujemy przez uzyskanie najlepszego czasu jednego okrążenia, każdy wyścig

liczony jest odrębnie.

3. Sesja kwalifikacyjna to 5 okrążeń eliminacji czasowej.

4. Do półfinałów awansuje 16 zawodników z największą ilością pkt ( przy tej samej liczbie punktów liczy się

najlepszy czas 1 okrążenia uzyskany w zawodach tego samego dnia.) zawodnicy pokonują 5 okrążeń.

5. Wyścigi finałowe: Startuje 8 zawodników , czterech z najlepszym czasem okrążenia z półfinału A i B .

Pokonują 8 okrążeń podczas których wygrywa zawodnik uzyskujący najlepszy czas 1 okrążenia.

Punkty zdobywane w półfinale oraz finale są w taki sam sposób, jak w części eliminacyjnej.

Na koniec zawodów sumowane są punkty każdego z zawodników.

Rozegranych zostaje 5 zawodów ligowych, maximum z czterech zawodów sumowane są punkty do końcowej kwalifikacji.

Zapisy do każdego z turniejów dokonywane są w recepcji toru gokartowego Toruńska 101 lub pod numerem telefonu 513-

812-317. ( podczas zapisów brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń )

§4

Gokarty – przydział, awarie

1. Organizator zawodów dba o dobry stan techniczny sprzętu i o to, by wszystkie gokarty jeździły na takim samym

równym poziomie.

2. Gokarty z wystawionej przez Organizatora puli przydzielane są zawodnikom poprzez losowanie.

3. Pierwsze losowanie odbywa się przed sesją kwalifikacyjną.

4. Drugie losowanie odbywa się przed półfinałami i finałem.

5. Organizator ma prawo wystawić do każdego losowania inną pulę gokartów.

6. W razie awarii podczas sesji kwalifikacyjnej zawodnik może ubiegać się

o wymianę sprzętu, o ile taki jest dostępny. Nie powoduje to neutralizacji wyścigu

bądź przedłużenia czasu jego trwania.

7. Wszystkie gokarty podczas zawodów powinny posiadać system doważania zawodników.

8. W razie awarii podczas wyścigu finałowego lub braku możliwości podstawienia sprawnego sprzętu w innym przypadku,

zawodnik niniejszym kończy dany wyścig.

§5

System doważania zawodników

Podczas wszystkich zawodów będzie montowany system doważania zawodników.

Każdy uczestnik nie spełniający wymagań wagowych podczas każdego startu będzie odpowiednio obciążony odważnikami.

Minimalna waga zawodnika z obciążeniem lub bez to 85 kg.

Doważanie zawodników odbywać się będzie dostępnymi na torze odważnikami,

przy zachowaniu minimalnej wagi zawodnika.

§6

Zasady wyścigów

1. Podczas każdego wyścigu obowiązują zasady fair-play. Ich przestrzegania pilnować będą sędziowie wyznaczeni przez

Organizatora – minimum dwóch na każdy wyścig.

2. Wobec zawodników naruszających zasady fair-play, nie stosujących się do flag lub

jeżdżących niebezpiecznie stosowane będą kary w postaci zatrzymania na 10 lub 20 sekund oraz wykluczenie z wyścigu.

3. Zawodnik, na którego zostanie nałożona taka kara zobowiązany jest zatrzymać się w miejscu wyznaczonym przez

Organizatora i ruszyć dopiero po otrzymaniu sygnału do ruszenia. O nałożeniu kary zawodnik będzie informowany

poprzez pokazanie przez sędziego.

4. Używane flagi podczas zawodów to:

– biało czarna – ostrzegawcza

-czarna – eliminująca

-szachownica – kończąca wyścig

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.