Liga 2017/2018

Zapraszamy na Zimową Ligę Gokartową SWS 2017/2018

Terminy spotkań

16.10.2017 START

6.11.2017 – drugie spotkanie

27.11.2017 – trzecie spotkanie

18.12.2017 – czwarte spotkanie

8.01.2018 – piąte spotkanie

29.01.2018 – szóste spotkanie

26.02.2018 – siódme spotkanie

19.03.2018 – FINAŁ

 

Zawsze start o godzinie 18:30

3 starty kwalifikacyjne, w których liczyć się będzie best lap
Podział na finały w formie wyścigu (a,b,c itp.) w których każdy bierze udział!

NOWOŚĆ – zmieniona formuła zawodów


PitStopy

Nowe zasady punktowania

Dodatkowe punkty za best lap zawodów oraz
Za pole position w finale a!

Doważanie do 95 kg

Cena 70zł/os

Treningi w dniu zawodów 8 min – 15zł

O tym kto wygra Zimową Ligę Gokartową zdecyduje 7 najlepszych startów z 8 możliwych !

Klasyfikacja drużynowa!

ZAPRASZAMY

Rejestracja:

http://www.sodiwseries.com/en-gb/races/racing-kamat/start-zimowa-liga-gokartowa-sws-racing-kamat-2017-2018-21739.html

Więcej informacji 513-812-317

 

Regulamin:

Regulamin ZIMOWEJ LIGI GOKARTOWEJ SWS 2017/2018

 

Postanowienia ogólne

 

 • Niniejszy regulamin odnosi się do zawodów kartingowych „ZIMOWA LIGA GOKARTOWA SWS 2017/2018”
 • Zawody rozgrywane są na torze gokartowym Racing Kamat zlokalizowanym w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 101
 • Wszystkie informacje o zawodach znajdują się na stronie internetowej www.gokarty.bydgoszcz.pl
 • Koszt wzięcia udziału w jednym spotkaniu Zimowej Ligi Gokartowej SWS 2017/2018 to 70zł/os.
 • Koszt treningów w dniu zawodów od godziny 17:00 do 18:10 to 8 min – 15zł.
 • Zawody obędą się przy użyciu gokartów SODI GT5R

 

 

Dane kontaktowe: Racing Kamat Bydgoszcz,

 1. Toruńska 101 (parking podziemny Tesco), 85-817 Bydgoszcz,

Tel. 513-812-317, mail: tor@gokarty.bydgoszcz.pl

 

 

Organizatorzy

 

 • Organizatorem zawodów kartingowych „Zimowa Liga Gokartowa SWS 2017/2018” jest tor Racing Kamat.
 • Głównym koordynatorem zawodów jest Magda Kołosowska.
 • Głównym Sędzią zawodów jest niezależny sędzia powołany przez Racing Kamat – Piotr Kobus.

 

 

 

Uczestnicy zawodów

 

 • W zawodach może wziąć udział każda osoba, która dokonała rejestracji udziału

na liście startujących i opłaciła opłatę startową w wysokości 70 zł.

 • Zawodnicy poniżej 18 roku życia startują pod nadzorem i wyrażeniem pisemnej zgody pełnoletniego opiekuna
 • Każdy zawodnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem zawodów

oraz regulaminem toru gokartowego Racing Kamat.

 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania konta zarejestrowanego w systemie GokartSystem. Zawodnicy nieposiadający konta zobowiązani są do utworzenia go przed zawodami w recepcji toru – koszt jednorazowy 5zł.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do bezpłatnej rejestracji konta kierowcy SWS na stronie: http://www.sodiwseries.com/en/become-sws-driver.html
 • Zawodnik startujący w zawodach wyraża zgodę na prawo do publikowania przez Organizatora jego danych osobowych, zdjęć, oraz filmów.
 • W dniu zawodów zezwala się zawodnikom trenowanie na układzie toru dostosowanym do zawodów przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów
 • Każdy zawodnik musi posiadać kask zamknięty nieuszkodzony, z certyfikatem CE, homologacją ECE lub homologacją międzynarodowej federacji sportu motorowego, lub wypożyczyć bezpłatnie w recepcji .
 • Zabrania się zawodnikom jazdy w obuwiu otwartym (klapki, sandały itp.) na koturnie oraz obcasie oraz zabrania się jazdy po torze w ubraniu mogącym powiewać na więcej niż 30cm od ciała.
 • Każdy zawodnik przed rozpoczęciem zawodów jest poddawany ważeniu w pełnym stroju, w jakim będzie uczestniczył w zawodach.
 • Doważenie zawodników jest zawsze do 95 kg.
 • Organizator zawodów zapewnia doważanie każdego uczestnika do 30 kg (w postaci odważników 2,5 kg, 5kg oraz 10kg – będą umieszczane w kasecie gokarta). W przypadku, gdy uczestnik zawodów waży poniżej 65 kg zobowiązany jest do zorganizowania dodatkowego doważenia w własnym zakresie, który nie będzie zagrażał bezpieczeństwu.
 • Zawodnik jest zobowiązany do kontrolowania kolejności swoich startów, zgodnie z informacjami uzyskanymi od obsługi toru.
 • W czasie treningów lub wyścigów zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych w obrębie toru kartingowego.

 

 

Harmonogram zawodów

 

 • Terminy zawodów: 16.10.2017, 06.11.2017, 27.11.2017, 18.12.2017, 8.01.2018, 29.01.2018, 26.02.2018 19.03.2018.
 • Organizator ma prawo do odwołania, bądź zmienienia daty rozegrania zawodów, lecz nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozgrania zawodów. W przypadku złych warunków pogodowych Organizator może w każdej chwili przerwać/przełożyć zawody.
 • Treningi dla zawodników odbywać się będą w dzień zawodów od godziny 17: 00 do godziny 18:10.
 • Zawody rozpoczynaj się zawsze o godzinie 18:30

18: 30 – Ważenie zawodników, losowanie grup startowych oraz numerów gokartów. Jawne losowanie zawodników prowadzone będzie przez obsługę toru. Zawodnik zobowiązany jest do słuchania komunikatów podczas losowania, gdyż to właśnie wtedy zostanie przydzielony do swojej grupy startującej oraz wylosuje numer gokarta.

18: 50 – przedstawienie zasad zawodów przez głównego sędziego oraz organizatora.

19: 00 – Start kwalifikacji

 

Struktura Zawodów

 

Zimowa Liga Gokartowa SWS 201/2018 to indywidualne, amatorskie, otwarte zawody kartingowe odbywające się cyklicznie w wcześniej ustalonych terminach. Odbędzie się 8 spotkań, z których do generalnej klasyfikacji liczyć się będzie suma punktów z 7 spotkań, w których zawodnik uzyska największą sumę punktów.

Zimowa edycja Ligi Gokartowej 2017/2018 będzie składała się z dwóch formuł zawodów dlatego zorganizowane zostaną 4 spotkania w „formule 1” oraz cztery spotkania w „formule 2”.

 

Formuła 1:

 

Pierwszą fazą zawodów będą kwalifikacje w wylosowanych grupach. Następnie każdy uczestnik weźmie udział w wyścigu finałowym.

 

Kwalifikacje

 

Każdy zawodnik wystartuje w trzech startach kwalifikacyjnych, w których punktowane będą „bestlapy”, czyli najlepszy czas jednego okrążenia. Jedne kwalifikacje będą trwały 8 min. Suma uzyskanych punktów w kwalifikacjach będzie decydowała o tym, w której grupie finałowej dany zawodnik wystartuje.

 

Wyścigi finałowe

 

Każdy zawodnik zostanie przydzielony do wyścigu finałowego „a”, „b”, „c” itp. w zależności od uzyskanej ilości punktów w kwalifikacjach. Gdy dwóch lub więcej zawodników będzie posiadało taką samą sumę punktów, liczyć się będą najlepsze czasy zawodników uzyskane podczas danych zawodów.

Wyścig „a” będzie trwał 15 min, a każdy zawodnik będzie zobowiązany do odbycia obowiązkowej procedury PIT-STOP trzy razy.

Kolejne wyścigi „b”, „c” itp. będą trwały 10 min, a zawodnicy będą musieli odbyć obowiązkowe PIT-STOPY dwa razy.

Zawodnik, który wygra wyścig startuje w następnym wyścigu z ostatniego miejsca.

 

 

Punktacja do formuły 1

 

Punktacja kwalifikacji:

 

1 miejsce 10 punktów
2 miejsce 9 punktów
3 miejsce 8 punktów
4 miejsce 7 punktów
5 miejsce 6 punktów
6 miejsce 5 punktów
7 miejsce 4 punkty
8 miejsce 3 punkty
9 miejsce 2 punkty
10 miejsce 1 punkt

 

Punktacja Wyścigów Finałowych:

 

Punkty uzyskują miejsca od 1 do 20, niezależnie od ilości zawodników oraz grup finałowych.

 

1 miejsce 35 punktów
2 miejsce 32 punkty
3 miejsce 29 punktów
4 miejsce 27 punktów
5 miejsce 26 punktów
6 miejsce 25 punktów
7 miejsce 24 punktów
8 miejsce 23 punktów
9 miejsce 22 punktów
10 miejsce 21 punktów
11 miejsce 20 punktów
12 miejsce 19 punktów
13 miejsce 18 punktów
14 miejsce 17 punktów
15 miejsce 16 punktów
16 miejsce 15 punktów
17 miejsce 14 punkty
18 miejsce 13 punkty
19 miejsce 12 punkty
20 miejsce 11 punkt

 

Dodatkowa Punktacja

 

 • Za najlepszy czas zawodów 1 punkt
 • Za Pole position w finale „a” 1 punkt

 

Formuła 2 :

 

Kwalifikacje:

 

Kwalifikacje w zawodach w formule drugiej będą polegały na starcie z określonego przez organizatora miejsca oraz przejechaniu 4 okrążeń. Według otrzymanych wyników, zawodnicy zostaną ustawieni na linii start/meta i odbędzie się 8 minutowy wyścig, podczas którego każdy zawodnik będzie musiał przejechać przez tzw. „Joker lapa” w określonym przez organizatora miejscu. Punktowane będą oba starty.

 

Wyścigi finałowe

 

Każdy zawodnik zostanie przydzielony do wyścigu finałowego „a”, „b”, „c” itp. w zależności od uzyskanej ilości punktów w kwalifikacjach. Gdy dwóch lub więcej zawodników będzie posiadało taką samą sumę punktów, liczyć się będą najlepsze czasy zawodników uzyskane podczas danych zawodów.

Wyścig „a” będzie trwał 15 min, a każdy zawodnik będzie zobowiązany do odbycia obowiązkowej procedury PIT-STOP trzy razy.

Kolejne wyścigi „b”, „c” itp. będą trwały 10 min, a zawodnicy będą musieli odbyć obowiązkowe PIT-STOPY dwa razy.

Zawodnik, który wygra wyścig startuje w następnym wyścigu z ostatniego miejsca.

 

Punktacja do formuły 2

 

Punktacja kwalifikacji :

 

1 miejsce 10 punktów
2 miejsce 9 punktów
3 miejsce 8 punktów
4 miejsce 7 punktów
5 miejsce 6 punktów
6 miejsce 5 punktów
7 miejsce 4 punkty
8 miejsce 3 punkty
9 miejsce 2 punkty
10 miejsce 1 punkt

 

Punktacja Wyścigów Finałowych:

 

Punkty uzyskują miejsca od 1 do 20, niezależnie od ilości zawodników oraz grup finałowych.

 

1 miejsce 25 punktów
2 miejsce 22 punkty
3 miejsce 19 punktów
4 miejsce 17 punktów
5 miejsce 16 punktów
6 miejsce 15 punktów
7 miejsce 14 punktów
8 miejsce 13 punktów
9 miejsce 12 punktów
10 miejsce 11 punktów
11 miejsce 10 punktów
12 miejsce 9 punktów
13 miejsce 8 punktów
14 miejsce 7 punktów
15 miejsce 6 punktów
16 miejsce 5 punktów
17 miejsce 4 punkty
18 miejsce 3 punkty
19 miejsce 2 punkty
20 miejsce 1 punkt

 

Dodatkowa Punktacja

 

 • Za najlepszy czas zawodów 1 punkt
 • Za Pole Position w finale „a” 1 punkt

 

Klasyfikacje zespołowa

Klasyfikacja zespołowa będzie prowadzona równolegle do klasyfikacji indywidualnej.  Jest ona nieobowiązkowa dla uczestników Zimowej Ligi Gokartowej SWS. Zgłoszenie zespołu jest dobrowolne i można go dokonać podczas rejestracji na torze w dniu zawodów. Klasyfikacja zespołowa polega na sumowaniu wszystkich punktów zdobytych przez dwóch najlepszych członków zgłoszonej drużyny.

Zespół musi składać się z minimum dwóch a maksimum trzech zawodników i być zgłoszony przed startem zawodów.

Zespół może mieć dowolną nazwę zespołu.

Dopuszczona będzie zmiana w składzie drużyn w trakcie trwania ligi, jednak punkty zawodnika, który postanowi zmienić zespół, zostaną wyzerowane a pozostawiona drużyna będzie miała przeliczone punkty na nowe.

Drużyna, której skład się pomniejszy o osobę aby zachować punkty nie może zmienić nazwy.

Punktacja dodatkowa dla zespołów

Każdy zawodnik zespołu (obecny podczas zawodów), otrzyma dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej, za zajęte miejsce drużyny:

Za zajęcie I miejsca: 3 pkt/ zawodnik
Za zajęcie II miejsca: 2 pkt/ zawodnik
Za zajęcie III miejsca: 1 pkt/zawodnik

 

Zasady podczas zawodów

 

 • W kwalifikacjach gokarty puszczane są w krótkich odstępach przez obsługę toru.
 • Startujemy z linii start/meta w chwili, gdy pojawi się sygnał od Sędziego na torze. Obsługa moderuje start, aby zachować bezpieczną odległość od każdego zawodnika. Każdy gokart ma indywidualnie liczony czas, a start pomiaru zawodnika czasu następuje dopiero po przekroczeniu linii START/META
 • W trakcie startów kwalifikacyjnych sędzia ma prawo używać flag. (Więcej informacji w punkcie flagi)
 • Koniec każdego startu kwalifikacyjnego zostanie oznajmiony pomarańczowymi światłami, które znajdują się nad nitką toru oraz zapaleniem czerwonego światła na linii start/meta.
 • Podczas wyścigu, kart znajdujący się na torze może korzystać z całej szerokości toru. Jeśli zawodnik jest doganiany przez innego zawodnika, którego prędkość jest czasowo bądź stale większa niż wyprzedzanego, zawodnikowi zabrania się na jazdy zygzakiem lub zmianę trajektorii, aby uniemożliwić uzasadniony manewr wyprzedzania podjęty przez zawodnika wyprzedzającego. Zawodnik dublowany musi zwolnić i umożliwić wyprzedzenie go. Zawodnik, który wypadł z trasy lub ja skrócił i wracając na nią uzyskał lepsze miejsce lub zmniejszył dystans do zawodników, jaki ich dzielił przed tym zdarzeniem zostaje ukarany kara 10 sek.
 • Grupy wyścigów finałowych będą podzielone według sumy punktów uzyskanych podczas kwalifikacji.
 • Wyścig zaczyna się na linii start/meta i oznajmiać go będzie Sędzia poprzez użycie Biało/Czerwoną.
 • Procedurę PitStop musi zaliczyć każdy uczestnik wyścigu finałowego(finał a 3 pitstopy, finał b,c itp. 2 pitstopy) – Zawodnik musi zatrzymać się w wyznaczonej strefie, nadusić lampkę, poczekać 5 sekund do momentu zgaszenia czerwonego światła, następnie ruszyć i bezpiecznie wjechać na tor. Za każde nie przejechanie pitstop-u zawodnik będzie ukarany dodatkowymi 30 sekundami do przejechanego bestlap-u
 • Incydentem nazywać się będzie fakt, albo serie faktów dotyczący zawodnika lub wielu zawodników, które stwierdził sędzia lub zostały mu zgłoszone przez obsługę toru o karach będzie decydował Sędzia Główny (np.: wykluczenie, kara sekundowa, kara dodatkowego przejazdu przez Pitstop)
 • Jeśli nastąpi konieczność przerwania wyścigu lub treningu z powodu zakłóceń na torze, z powodu wypadku, niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn, które mogą zagrażać bezpieczeństwu zawodników, sędzia pokaże czerwoną flagę na linii startu. Decyzja o zatrzymaniu wyścigu lub treningu może być podjęta wyłącznie przez Sędziego. Wszystkie gokarty natychmiast muszą zmniejszyć swoją prędkość i zjechać na linię start – mety. Wyścig będzie wznowiony jak zostanie zażegnane zagrożenie na torze.
 • Wyścig kończy się z chwilą przejechania przednimi kołami linii mety przez pierwszego zawodnika, który musi ukończyć wymagany czas trwania wyścigu i zostanie mu pokazana flaga szachownicy. Z chwilą ukończenia wyścigu przez zwycięzcę, następnym zawodnikom zostaje pokazana chorągiewka mety bez względu na liczbę przejechanych okrążeń. Po zakończeniu wyścigu wszyscy zawodnicy powinni wolnym tempem zjechać do alei serwisowej, wyprzedzanie po minięciu mety jest zabronione.
 • W przypadku awarii sprzętu przed rozpoczęciem wyścigu ( podczas trwania kwalifikacji) organizator dostarczy zapasowego karta. Gdy awaria zdarzy się podczas wyścigu zawodnik kończy udział. Zawodnik musi zjechać z toru i zaparkować w bezpiecznym miejscu, oraz musi przy nim pozostać do końca wyścigu. Zawodnik zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu.
 • Po zakończeniu wyścigów finałowych, stworzona zostanie tabela klasyfikacji w każdej poprzez zsumowanie wszystkich uzyskanych przez zawodników punktów podczas zawodów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników będzie miało dokładnie tyle samo punktów, o pozycji w klasyfikacji decydować będzie najlepszy uzyskany czas okrążenia podczas zawodów.

 

Flagi

Flaga z biało – czarną szachownicą – pokazywana jest przez wymachiwanie i oznacza koniec treningu lub wyścigu.

Flaga czarno – biała podzielona po przekątnej – pokazywana jest tylko raz i stanowi ostrzeżenie dla danego kierowcy (pokazywana wraz z numerem pojazdu), że zostało zasygnalizowane jego niesportowe zachowanie.

Flaga czarna – jest używana do poinformowania kierowcy, że w następnym okrążeniu musi zjechać do alei gokartowej (pokazywana nieruchomo tylko konkretnemu uczestnikowi lub z numerem pojazdu). Wyklucza ona kierowcę z wyścigu.

  Flaga niebieska – Oznacza ona konieczność przepuszczenia szybszego   kierowcy                                   

Flaga narodowa – służy do startowania i restartowania wyścigów

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Jeśli takie zmiany nastąpią, organizator zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przy odprawie przed rozpoczęciem zawodów.

Wszelkie inne interpretacje powyższego regulaminu należą do organizatora.

 

Cennik
Bilety SODI GT5R Red SODI GT5R SODI LR5 - Junior TANDEM
10 min 40 zł 35 zł 30 zł 45 zł
20 min 60 zł 55 zł 50 zł 90 zł
30 min 80 zł 75 zł 70 zł 135 zł
60 min* 130 zł min. 8os 120 zł min. 8os
pełny cennik
Rezerwacje
513 812 317
40630643

rezerwacja zostanie dokonana tylko gdy gg# jest aktywne i rezerwacja zostaje potwierdzona przez obsługę.

Tor czynny:

Pn-Pt 14-22

So-Nd 12-22