Aktualności
8 czerwca 2019

 

Zapraszamy na amatorskie zawody gokartowe na naszym torze

letnia liga gokartowa 2019 — kopia

 

 

Regulamin LETNIEJ LIGI GOKARTOWEJ RACING KAMAT SWS 2018

 

Postanowienia ogólne

 

 • Niniejszy regulamin odnosi się do zawodów kartingowych LETNIA LIGI GOKARTOWA RACING KAMAT SWS 2019
 • Zawody rozgrywane są na torze gokartowym Racing Kamat zlokalizowanym w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 101
 • Wszystkie informacje o zawodach znajdują się na stronie internetowej www.gokarty.bydgoszcz.pl
 • Koszt wzięcia udziału w jednym spotkaniu Zimowej Ligi Gokartowej SWS 2019 to 90zł/os.
 • Koszt treningów w dniu zawodów od godziny 16:30 do 18:00 to 10 min – 20 zł.
 • Zawody obędą się przy użyciu gokartów SODI GT5R RED

 

 

Dane kontaktowe: Racing Kamat Bydgoszcz,

 1. Toruńska 101 (parking podziemny Tesco), 85-817 Bydgoszcz,

Tel. 513-812-317, mail: tor@gokarty.bydgoszcz.pl

 

 

Organizatorzy

 

 • Organizatorem zawodów kartingowych LETNIA LIGI GOKARTOWA RACING KAMAT SWS 2019 jest tor Racing Kamat.
 • Głównym koordynatorem zawodów jest Magda Kołosowska.
 • Głównym Sędzią zawodów jest niezależny sędzia powołany przez Racing Kamat – Piotr Kobus.

 

 

 

Uczestnicy zawodów

 

 • W zawodach może wziąć udział każda osoba, która dokonała rejestracji udziału

na liście startujących i opłaciła opłatę startową w wysokości 90 zł.

 • Zawodnicy poniżej 18 roku życia startują pod nadzorem i wyrażeniem pisemnej zgody pełnoletniego opiekuna
 • Każdy zawodnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem zawodów

oraz regulaminem toru gokartowego Racing Kamat.

 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania konta zarejestrowanego w systemie GokartSystem. Zawodnicy nieposiadający konta zobowiązani są do utworzenia go przed zawodami w recepcji toru – koszt jednorazowy 5zł.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do bezpłatnej rejestracji konta kierowcy SWS na stronie: http://www.sodiwseries.com/en/become-sws-driver.html
 • Zawodnik startujący w zawodach wyraża zgodę na prawo do publikowania przez Organizatora jego danych osobowych, zdjęć, oraz filmów.
 • W dniu zawodów zezwala się zawodnikom trenowanie na układzie toru dostosowanym do zawodów przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów
 • Każdy zawodnik musi posiadać kask zamknięty nieuszkodzony, z certyfikatem CE, homologacją ECE lub homologacją międzynarodowej federacji sportu motorowego, lub wypożyczyć bezpłatnie w recepcji .
 • Zabrania się zawodnikom jazdy w obuwiu otwartym (klapki, sandały itp.) na koturnie oraz obcasie oraz zabrania się jazdy po torze w ubraniu mogącym powiewać na więcej niż 30cm od ciała.
 • Każdy zawodnik przed rozpoczęciem zawodów jest poddawany ważeniu w pełnym stroju, w jakim będzie uczestniczył w zawodach.
 • Doważenie zawodników jest zawsze do 95 kg.
 • Organizator zawodów zapewnia doważanie każdego uczestnika do 30 kg (w postaci odważników 2,5 kg, 5kg oraz 10kg – będą umieszczane w kasecie gokarta). W przypadku, gdy uczestnik zawodów waży poniżej 65 kg zobowiązany jest do zorganizowania dodatkowego doważenia w własnym zakresie, który nie będzie zagrażał bezpieczeństwu.
 • Zawodnik jest zobowiązany do kontrolowania kolejności swoich startów, zgodnie z informacjami uzyskanymi od obsługi toru.
 • W czasie treningów lub wyścigów zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych w obrębie toru kartingowego.

 

 

Harmonogram zawodów

 

 • Terminy zawodów: 17.06.2019, 8.07.2019, 29.07.2019, 12.08.2019, 26.08.2019, 9.09.2019, 30.09.2019.
 • Organizator ma prawo do odwołania, bądź zmienienia daty rozegrania zawodów, lecz nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozgrania zawodów. W przypadku złych warunków pogodowych Organizator może w każdej chwili przerwać/przełożyć zawody.
 • Treningi dla zawodników odbywać się będą w dzień zawodów od godziny 16:30 do godziny 18:00.
 • Zawody rozpoczynaj się zawsze o godzinie 18:30

18: 30 – Ważenie zawodników, losowanie grup startowych oraz numerów gokartów. Jawne losowanie zawodników prowadzone będzie przez obsługę toru. Zawodnik zobowiązany jest do słuchania komunikatów podczas losowania, gdyż to właśnie wtedy zostanie przydzielony do swojej grupy startującej oraz wylosuje numer gokarta.

18: 50 – przedstawienie zasad zawodów przez głównego sędziego oraz organizatora.

19: 00 – Start kwalifikacji

 

Struktura Zawodów

 

LETNIA LIGA GOKARTOWA RACING KAMAT to indywidualne, amatorskie, otwarte zawody kartingowe odbywające się cyklicznie w wcześniej ustalonych terminach. Odbędzie się 7 spotkań, z których do generalnej klasyfikacji liczyć się będzie suma punktów z 6 spotkań, w których zawodnik uzyska największą sumę punktów.

 

Formuła Zawodów :

 

Kwalifikacje:

 

Kwalifikacje w zawodach w formule drugiej będą polegały na starcie z określonego przez organizatora miejsca oraz przejechaniu 4 okrążeń. Według otrzymanych wyników, zawodnicy zostaną ustawieni na linii start/meta i odbędzie się 8 minutowy wyścig, podczas którego każdy zawodnik będzie musiał przejechać przez tzw. „Joker lapa” w określonym przez organizatora miejscu. Punktowane będą oba starty.

 

Wyścigi finałowe

 

Każdy zawodnik zostanie przydzielony do wyścigu finałowego „a”, „b”, „c” itp. w zależności od uzyskanej ilości punktów w kwalifikacjach. Gdy dwóch lub więcej zawodników będzie posiadało taką samą sumę punktów, liczyć się będą najlepsze czasy zawodników uzyskane podczas danych zawodów.

Wyścig „a” będzie trwał 17 min, a każdy zawodnik będzie zobowiązany do odbycia obowiązkowej procedury PIT-STOP trzy razy.

Kolejne wyścigi „b”, „c” itp. będą trwały 12 min, a zawodnicy będą musieli odbyć obowiązkowe PIT-STOPY trzy razy.

Zawodnik, który wygra wyścig startuje w następnym wyścigu z ostatniego miejsca.

 

Punktacja

 

Punktacja kwalifikacji :

 

1 miejsce 10 punktów
2 miejsce 9 punktów
3 miejsce 8 punktów
4 miejsce 7 punktów
5 miejsce 6 punktów
6 miejsce 5 punktów
7 miejsce 4 punkty
8 miejsce 3 punkty
9 miejsce 2 punkty
10 miejsce 1 punkt

 

Punktacja Wyścigów Finałowych:

 

Punkty uzyskują miejsca od 1 do 20, niezależnie od ilości zawodników oraz grup finałowych.

 

1 miejsce 25 punktów
2 miejsce 22 punkty
3 miejsce 19 punktów
4 miejsce 17 punktów
5 miejsce 16 punktów
6 miejsce 15 punktów
7 miejsce 14 punktów
8 miejsce 13 punktów
9 miejsce 12 punktów
10 miejsce 11 punktów
11 miejsce 10 punktów
12 miejsce 9 punktów
13 miejsce 8 punktów
14 miejsce 7 punktów
15 miejsce 6 punktów
16 miejsce 5 punktów
17 miejsce 4 punkty
18 miejsce 3 punkty
19 miejsce 2 punkty
20 miejsce 1 punkt

 

Dodatkowa Punktacja

 

 • Za najlepszy czas zawodów 1 punkt
 • Za Pole Position w finale „a” 1 punkt

Klasyfikacje zespołowa

Klasyfikacja zespołowa będzie prowadzona równolegle do klasyfikacji indywidualnej.  Jest ona nieobowiązkowa dla uczestników Letniej Ligi Gokartowej Racing Kamat. Zgłoszenie zespołu jest dobrowolne i można go dokonać podczas rejestracji na torze w dniu zawodów. Klasyfikacja zespołowa polega na sumowaniu wszystkich punktów zdobytych przez dwóch najlepszych członków zgłoszonej drużyny.

Zespół musi składać się z minimum dwóch a maksimum trzech zawodników i być zgłoszony przed startem zawodów.

Zespół może mieć dowolną nazwę zespołu.

Dopuszczona będzie zmiana w składzie drużyn w trakcie trwania ligi, jednak punkty zawodnika, który postanowi zmienić zespół, zostaną wyzerowane a pozostawiona drużyna będzie miała przeliczone punkty na nowo.

Drużyna, której skład się pomniejszy o osobę, aby zachować punkty nie może zmienić nazwy.

Punktacja dodatkowa dla zespołów

Każdy zawodnik zespołu (obecny podczas zawodów), otrzyma dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej, za zajęte miejsce drużyny:

Za zajęcie I miejsca: 3 pkt/ zawodnik
Za zajęcie II miejsca: 2 pkt/ zawodnik
Za zajęcie III miejsca: 1 pkt/zawodnik

 

Zasady podczas zawodów

 

 • W kwalifikacjach gokarty puszczane są w krótkich odstępach przez obsługę toru.
 • Startujemy z linii start/meta w chwili, gdy pojawi się sygnał od Sędziego na torze. Obsługa moderuje start, aby zachować bezpieczną odległość od każdego zawodnika. Każdy gokart ma indywidualnie liczony czas, a start pomiaru zawodnika czasu następuje dopiero po przekroczeniu linii START/META
 • W trakcie startów kwalifikacyjnych sędzia ma prawo używać flag. (Więcej informacji w punkcie flagi)
 • Koniec każdego startu kwalifikacyjnego zostanie oznajmiony pomarańczowymi światłami, które znajdują się nad nitką toru oraz zapaleniem czerwonego światła na linii start/meta.
 • Podczas wyścigu, kart znajdujący się na torze może korzystać z całej szerokości toru. Jeśli zawodnik jest doganiany przez innego zawodnika, którego prędkość jest czasowo bądź stale większa niż wyprzedzanego, zawodnikowi zabrania się na jazdy zygzakiem lub zmianę trajektorii, aby uniemożliwić uzasadniony manewr wyprzedzania podjęty przez zawodnika wyprzedzającego. Zawodnik dublowany musi zwolnić i umożliwić wyprzedzenie go. Zawodnik, który wypadł z trasy lub ja skrócił i wracając na nią uzyskał lepsze miejsce lub zmniejszył dystans do zawodników, jaki ich dzielił przed tym zdarzeniem zostaje ukarany kara 10 sek.
 • Grupy wyścigów finałowych będą podzielone według sumy punktów uzyskanych podczas kwalifikacji.
 • Wyścig zaczyna się na linii start/meta i oznajmiać go będzie Sędzia poprzez użycie Biało/Czerwoną.
 • Procedurę PitStop musi zaliczyć każdy uczestnik wyścigu finałowego(finał a 3 pitstopy, finał b,c itp. trzy pitstopy) – Zawodnik musi zatrzymać się w wyznaczonej strefie, nadusić lampkę, poczekać 5 sekund do momentu zgaszenia czerwonego światła, następnie ruszyć i bezpiecznie wjechać na tor. Za każde nie przejechanie pitstop-u zawodnik będzie ukarany dodatkowymi 30 sekundami do przejechanego bestlap-u
 • Incydentem nazywać się będzie fakt, albo serie faktów dotyczący zawodnika lub wielu zawodników, które stwierdził sędzia lub zostały mu zgłoszone przez obsługę toru o karach będzie decydował Sędzia Główny (np.: wykluczenie, kara sekundowa, kara dodatkowego przejazdu przez Pitstop)
 • Jeśli nastąpi konieczność przerwania wyścigu lub treningu z powodu zakłóceń na torze, z powodu wypadku, niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn, które mogą zagrażać bezpieczeństwu zawodników, sędzia pokaże czerwoną flagę na linii startu. Decyzja o zatrzymaniu wyścigu lub treningu może być podjęta wyłącznie przez Sędziego. Wszystkie gokarty natychmiast muszą zmniejszyć swoją prędkość i zjechać na linię start – mety. Wyścig będzie wznowiony jak zostanie zażegnane zagrożenie na torze.
 • Wyścig kończy się z chwilą przejechania przednimi kołami linii mety przez pierwszego zawodnika, który musi ukończyć wymagany czas trwania wyścigu i zostanie mu pokazana flaga szachownicy. Z chwilą ukończenia wyścigu przez zwycięzcę, następnym zawodnikom zostaje pokazana chorągiewka mety bez względu na liczbę przejechanych okrążeń. Po zakończeniu wyścigu wszyscy zawodnicy powinni wolnym tempem zjechać do alei serwisowej, wyprzedzanie po minięciu mety jest zabronione.
 • W przypadku awarii sprzętu przed rozpoczęciem wyścigu ( podczas trwania kwalifikacji) organizator dostarczy zapasowego karta. Gdy awaria zdarzy się podczas wyścigu zawodnik kończy udział. Zawodnik musi zjechać z toru i zaparkować w bezpiecznym miejscu, oraz musi przy nim pozostać do końca wyścigu. Zawodnik zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu.
 • Po zakończeniu wyścigów finałowych, stworzona zostanie tabela klasyfikacji w każdej poprzez zsumowanie wszystkich uzyskanych przez zawodników punktów podczas zawodów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników będzie miało dokładnie tyle samo punktów, o pozycji w klasyfikacji decydować będzie najlepszy uzyskany czas okrążenia podczas zawodów.

Flagi

Flaga z biało – czarną szachownicą – pokazywana jest przez wymachiwanie i oznacza koniec treningu lub wyścigu.

Flaga czarno – biała podzielona po przekątnej – pokazywana jest tylko raz i stanowi ostrzeżenie dla danego kierowcy (pokazywana wraz z numerem pojazdu), że zostało zasygnalizowane jego niesportowe zachowanie.

Flaga czarna – jest używana do poinformowania kierowcy, że w następnym okrążeniu musi zjechać do alei gokartowej (pokazywana nieruchomo tylko konkretnemu uczestnikowi lub z numerem pojazdu). Wyklucza ona kierowcę z wyścigu.

  Flaga niebieska – Oznacza ona konieczność przepuszczenia szybszego   kierowcy                                   

Flaga narodowa – służy do startowania i restartowania wyścigów

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Jeśli takie zmiany nastąpią, organizator zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przy odprawie przed rozpoczęciem zawodów.

Wszelkie inne interpretacje powyższego regulaminu należą do organizatora.